پنل های تخصصی

پنل های تخصصی

آمادکسپو

در این پنل‌های تخصصی به موضوعات و حلقه‌های مختلف زنجیره لجستیک پرداخته می‌شود. ازجمله:

 • حمل‌ونقل بین‌المللی
 • لجستیک درون‌بنگاهی و انبار
 • بیمه‌های لجستیکی
 • موضوعات حقوقی لجستیک و حمل‌ونقل
 • فناوری‌ها و استارت‌آپ‌های لجستیکی
 • لجستیک ریلی
 • لجستیک بندری و حمل‌ونقل دریایی
 • لجستیک هوایی و فرودگاهی
 • مراکز و هاب‌های لجستیکی
 • توزیع و پخش صنایع غذایی و دارویی
 • معرفی توانمندی‌های شرکت‌های لجستیک بین‌المللی

در این پنل‌های تخصصی به طور مشخص با مسایل و موضوعات لجستیکی در زنجیره‌های تامین مهم و راهبردی (به عنوان مشتریان اصلی زنجیره لجستیک) خواهیم پرداخت. ازجمله:

 • فروشگاه‌های زنجیره‌ای
 • تامین مالی زنجیره‌ای
 • زنجیره تامین خودرو
 • زنجیره تامین گردشگری
 • زنجیره تامین صنایع غذایی
 • زنجیره تامین صنایع بهداشتی و دارویی
 • زنجیره تامین نفت، گاز و پتروشیمی
 • زنجیره تامین فولاد و صنایع معدنی

در پنل‌های کشوری به موضوعات، فرصت‌ها، چالش‌ها و ظرفیت‌های لجستیکی-تجاری بین ایران با کشور موردنظر پرداخته می‌شود. ازجمله پنل‌های کشوری که به احتمال زیاد شاهد برگزاری آن با حضور سفیر، مقامات دولتی و نمایندگان بخش خصوصی آن کشور در این رویداد خواهیم بود، عبارتست از:

 • پنل لجستیکی کشور آلمان
 • پنل لجستیکی کشور چین
 • پنل لجستیکی کشور روسیه
 • پنل لجستیکی کشور هند
 • پنل لجستیکی کشور ترکیه
 • پنل لجستیکی کشور افغانستان
 • پنل لجستیکی کشور عراق
 • پنل لجستیکی کشور امارات
 • پنل لجستیکی کشور قطر
 • پنل لجستیکی کشور عمان
 • پنل لجستیکی کشور سنگاپور