همایش

همایش

در این بخش که شامل سخنرانی‌های افتتاحیه، اختتامیه، سخنرانی‌های کلیدی می‌شود؛ شاهد سخنرانی‌های مسئولین ارشد دولتی، مدیران و اندیشمندان برجسته لجستیکی ایران، و مسئولین و مدیران لجستیکی از کشورهای خارجی هستیم.

سخنرانان داخلی

دکتر مهدی غضنفری

دکتر مهدی غضنفری

رئیس همایش و رئیس صندوق توسعه ملی ایران

غلامحسین شافعی

غلامحسین شافعی

رئیس اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران

دکتر مسعود میرکاظمی

دکتر مسعود میرکاظمی

رئیس سازمان برنامه و بودجه

محمد مخبر

محمد مخبر

معاون اول رییس‌جمهور

سخنرانان خارجی

Dr Jai Acharya

Dr Jai Acharya

International Maritime Management & Consultancy, Singapore