لیست حامیان

لیست حامیان
سازمان ملی بهره‌وری ایران

سازمان ملی بهره‌وری ایران

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای

گروه بین‌المللی نسیم اطلس

گروه بین‌المللی نسیم اطلس

صندوق توسعه ملی

صندوق توسعه ملی

اندیشکده لجستیک و زنجیره تامین ایران

اندیشکده لجستیک و زنجیره تامین ایران

موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران

موسسه مدیریت زنجیره تامین آمادگران