نمایشگاه

نمایشگاه

بخش نمایشگاهی رویداد، شامل غرفه‌هایی از شرکت‌های لجستیکی داخلی و خارجی و مشتریان آنها و همچنین تسهیل‌گران زنجیره لجستیک است که به معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و محصولات خود می‌پردازند.

پاویون ها

برای مشاهده انواع پاویون ها کلیک کنید.

درخواست رزرو غرفه

برای رزرو غرفه کلیک کنید.